Historia


Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu został utworzony Uchwałą nr XXVIII/326/2001 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 17 maja 2001 r.

Swoją działalność Ośrodek rozpoczął dnia 2 stycznia 2002 roku

W ciągu dziesięciu mijających lat OKFiR wypełniał swoje cele i zadania jakimi są:

 • zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Śmigiel w zakresie kultury fizycznej i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • utrzymywanie i udostępnianie obiektów,
 • prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.

OKFiR kontynuuje organizację imprez, które odbywały się przed jego powstaniem jak Otwarte Biegi Uliczne Śmigla (w tym roku odbyła się już XVIII edycja) czy Śmigielska Wiosna Turystyczna. Do kalendarza imprez gminy na stałe wpisały się też te nowsze:

 • Turnieje Piłki Siatkowej Mężczyzn,
 • Gminny Dzień Dziecka,
 • Wielka Parada Psów, wcześniej były to Wyścigi Chartów,
 • Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Memoriał Ireneusza Maślińskiego, gdzie OKFiR jest współorganizatorem,
 • Turnieje gry w boule
 • Turnieje Piłki Nożnej Mężczyzn Niezrzeszonych
 • Turnieje Piłkarskie Chłopców.
 • Turnieje siatkówki dziewcząt i chłopców,
 • Przez wiele lat Minitriathlon Śmigielski,

OKFiR współpracuje ze szkołami z terenu gminy oraz radami sołeckimi przy organizacji festynów. Każdego roku organizuje lub współorganizuje ponad trzydzieści imprez sportowo-rekreacyjnych i turniejów, w tym są imprezy blokowe mające po kilka lub nawet kilkanaście różnych imprez w ramach danej imprezy głównej.

Na przestrzeni mijających lat znacznie powiększyła się baza sportowa, którą obecnie Ośrodek administruje:

 • w 2006 roku otwarto zmodernizowany plac zabaw przy ul. Kościuszki, wyposażenie placu jest stale wzbogacane o nowe urządzenia do gier i zabaw,
 • w 2007 roku przeprowadzona została renowacja płyty Stadionu Miejskiego,
 • w 2008 roku baza wzbogaciła się o kompleks boisk „Orlik 2012”, z boiskiem do gry w piłkę nożną oraz wielofunkcyjnym do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną. Kompleks „Orlik” jest wyposażony również w zaplecze sanitarne.
 • w 2010 roku oddano do użytku mieszkańców korty tenisowe.

W sezonie letnim mieszkańcy mogą korzystać z basenu kąpielowego,

Przy OKFiR-rze działają :

 • Sekcja Amatorskiej Siatkówki Męskiej
 • Sekcja Modelarstwa
 • Sekcja Biegacza

Ośrodek administruje następującymi obiektami:

 • Stadion Miejski
 • kompleks boisk „Orlik 2012”
 • basen kąpielowy z przyległym placem zabaw
 • teren sportowo – rekreacyjny przy ul. Tadeusza Kościuszki z kortami tenisowymi i placem zabaw
 • Ośrodek kilkakrotnie organizował spotkania partnerskie naszych sportowców ze sportowcami Neufchateau z Francji oraz Kamenic nad Lipou z Czech.